Manteln är framtill köttig

Sniglar (Stylommatophora) är blötdjur som tillhör lungsnäckorna (Pulmonata) i klassen snäckor (Gastropoda). Sniglarna är skallösa. Djuret är långsträckt och nästan halvcylindriskt. Huvudet är vanligtvis försett med fyra tentakler av vilka de två bakre har ögon. Manteln är framtill köttig, på sidorna fri och baktill finns en fastväxt sköld på främre delen av ryggen. På högra sidan finns en inskärning, där en rund öppning utgör andningshålet/ingången till lungan (därav namnet lungsnäckor). På samma sida sitter tarm- och genitalöppningarna. Sniglar är hermafroditer.
Sniglarna behöver fuktig miljö och förekommer på öppna fält, i fuktiga كراك skogar حيوان eller i mörka och fuktiga utrymmen som bergsskrevor eller källare. De äter både växt- och djurämnen. كراك En موقع سبام del arter سبام sniglar lever även av kannibalism.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *